Χαρακτηριστικά Ακινήτου

6ος όροφος, χώρος γραφείων 216,00 τετραγωνικά μέτρα και 8ος όροφος 130,90 τετραγωνικά μέτρα.

Εντοπίστε την αγγελία στον χάρτη