Κατάστημα ισόγειο επιφανείας 25τμ επί της οδού Πατούσα 4 Αθήνα με τιμή 250€ μηνιαίως χρήζει ανακαίνισης.

Προσφορές κατατίθενται στα γραφεία του Γηροκομείου Πειραιά οδός Γρ. Λαμπράκη 41 και από ώρα 8.00 π.μ έως 4.00 μ.μ

Πληροφορίες στα ΤΗΛ.: 210-4143943, 210-4143803, 210-4143999 και ΦΑΞ 210-4143880

Εντοπίστε την αγγελία στον χάρτη

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ