Αγγελίες Μάιος 2014

1 Item

Ασκληπιού 41, Πειραιάς

Νομός

Διατίθεται προς ενοικίαση ακίνητο ιδιοκτησίας του Ιδρύματος για Κατάστημα, στο ισόγειο πολυκατοικίας επί της οδού Ασκληπιού 41 στον Πειραιά, επιφ. 91,22τ.μ. Η ελάχιστη προσφορά ορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων δύο ευρώ (502,00) ευρώ. Προσφορές κατατίθενται στα γραφεία του Γηροκομείου Πειραιά οδός Γρ. Λαμπράκη 41 και από ώρα 8.00 π.μ έως 4.00 μ.μ Πληροφορίες στα ΤΗΛ.: […]